พิจิตรพิทยาคม

ประวัติโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

พิจิตรพิทยาคมหรือ “พิจิตรพิทยาคม พิจิตรกัลยาณีในอดีดนั้นเดิมเปิดทำการสอนโดยจัดการศึกษาแบบสหศึกษา มีชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รับช่วงติดต่อกัน ที่ศาลาการเปรียญ วัดฆะมัง ตำบลฆะมัง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ทั้งนี้เพื่อให้ เจ้าคณะจังหวัด ซึ่งพำนักอยู่ที่วัดนั้นเป็นผู้อุปการะโรงเรียน ต่อมาได้ย้ายโรงเรียนจาก ศาลาการเปรียญวัดฆะมังไปเปิดทำการสอน ที่วัดท่าหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2441 โดยอาศัยโรงทำกระเบื้องเป็นที่ทำการสอนนักเรียน ในครั้งนั้นนั่งเรียนกับพื้น ใช้ม้านั่งเป็นที่รองเขียนและโรงนั้นไม่มีฝากั้น

ปี พ.ศ. 2443 สมัยพระยาเทพาธิบดี (อิ่ม)ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้ปลูกสร้างอาคารเรียนขึ้นป็นครั้งแรกในที่ดินของวัดท่าหลวง เป็นอาคารชั้นเดียวทรงปั้นหยาไม่มีมุขมีฝารอบแต่ไม่กั้นเป็นห้อง แบบศาลาวัด ขนาดกว้าง 6.50 เมตร ยาว 30 เมตร ยกพื้นสูง 1.50 เมตร เสาไม้เต็ง เครื่องบนไม้พลวง พื้นและฝาไม้ตะแบก หลังคามุงสังกะสี สร้างจากเงิน เรี่ยไร พ่อค้า ข้าราชการ และได้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2443 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร สมัยนั้นเป็นประธานในพิธี ต่อมาได้ก่อสร้าง อาคารเรียนขึ้นมาอีกหลังหนึ่ง ทางด้านใต้อาคารเรียน ทั้งสองหลังมีต้นพิกุล ขนาดใหญ่อยู่อาคารละต้น จึงเรียกว่า”โรงเรียนร่มพิกุล”

 

ปี พ.ศ. 2473 ในสมัยพระอนุบาลสกลเขต เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ขุนคุรุการพิจิตร (เทียม พฤกษะวัน) ศึกษาธิการจังหวัดเห็นว่า “โรงเรียนร่มพิกุล” ชำรุดทรุดโทรมมากจึงได้ ดำเนินการปลูกสร้างอาคารเรียน ขึ้นมาใหม่ ในที่ดินของวัดท่าหลวงทางด้านหลังของ “โรงเรียนร่มพิกุล” สร้างจากเงินเรี่ยไรพ่อค้า ข้าราชการ และเงินสมทบ จากทางรัฐบาล โดยสร้าง เป็นอาคารทรงปั้นหยา ชั้นเดียวใต้ถุนสูง หลังคามุงกระเบื้องซีเมนต์ แบ่งเป็น 5 ห้องเรียน ได้ก่อสร้าง เสร็จแล้วเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2474 โดยเปิดเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษา และ เรียนรวมกันทั้งชายและหญิง และ ได้ทำพิธีเปิดอาคารเรียนเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2474

 

ต่อมาในปี พ.ศ 2475 ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย สถาบันการศึกษาแห่งนี้ ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลง ครั้งสำคัญเช่นกัน กล่าวคือได้มีการแยก “พิจิตรพิทยาคมหญิง” ออกเป็น “พิจิตรกัลยาณี” และได้ย้ายมาเรียนที่อาคารเรียน ถนนบึงสีไฟ ซึ่งกระทำพิธีเปิดอาคารเรียนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2475 โดย ร.อ.ท.ขุนศึกษากิจพิสัณห์ ศึกษาธิการจังหวัด เป็นประธานในพิธี

 

ปัจจุบันสถานที่ดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลง สร้างอาคารเรียน ของนักเรียน โรงเรียน อนุบาลพิจิตร ต่อมากรมสามัญศึกษาเห็นว่า”โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม”และโรงเรียนสตรีพิจิกัลยาณี” น่าจะรวมเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ได้ กรมสามัญศึกษาจึงได้รวมโรงเรียนทั้งสอง เป็นโรงเรียน เดียวกัน มีชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม” เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2515 และได้ย้ายสถานที่ ไปอยู่ ณ ตำบล คลองคะเชนทร์ ในที่ดินของกองทัพอากาศเนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ โรงเรียนได้เข้า อยู่ในโครงการ สคศ.ตั้งแต่ปี 2521

 

ปัจจุบัน โรงเรียนได้เข้าโครงการ คมภ.2 รุ่นที่ 5 มีอาคารและสิ่งก่อสร้าง เป็นจำนวนมาก ทำให้การพัฒนาด้านต่างๆ เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นสถาบันหนึ่ง ที่เชิดหน้าชูตาของชาวพิจิตรทั้งมวล

แผนผังโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

ข้อมูล : เว็บไซต์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

 


 

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: